Arrangementer

Hva skjer fremover ?

Vi vil etterstrebe å ha en oppdatert hjemmeside hvor medlemmer skal være oppdatert på foreningens virke,
men ikke minst også formidle både suksesshistorier og annet som vurderes som interessant for våre medlemmer og øvrige lesere

Julekampanje 

Jula nærmer seg og HSSV har igangsatt en julekampanje med bruk av våre lokale medier

og forslag til felles profilering for våre medlemmer fremover mot jul. 

Kirkeneskortet

Kirkeneskortet er nå endelig lansert. Se egen info her 

Markedsplassen

I samarbeide med eksternt firma etableres Markedsplassen som en digital portal for

presentasjoner, kjøp & salg, formidling av informasjon, kulturopplevelser mv.