Hvorfor medlemskap

Ditt medlemskap kan utgjøre en forskjell

Din deltakelse er viktig for at foreningen skal være i stand til å bidra til at Sør-Varangers næringsliv har muligheter for styrking av virksomheter, skape nye aktiviteter og legge grunnlag for en bedre hverdag for den enkelte

Medlemsfordeler

  • Økt synliggjøring i nærmiljøet

  • Økt synliggjøring mot markeder utenfor Sør-Varanger

  • Prisgunstig annonseplass i vårt eget magasin 

  • Kompetansebygging og kurs basert på medlemmers behov og ønsker

  • Nettverksbygging og B2B-muligheter

  • Bli involvert i og hold deg oppdatert på aktiviteter i Sør-Varanger

  • Være med på å bygge Sør-Varanger til å bli et enda mer attraktivt sted å drive næring i!

HUSK: Jo flere vi er sammen .... jo mere får vi gjort

Debit Card

Medlemsavgift

1-4 årsverk                 kr.   3.500 pr. år

5-9 årsverk                 kr.   5.900 pr. år

mer enn 9 årsverk     kr. 10.000 pr. år

Two Men Shaking Hands