Medlemsfordeler

Arbeide sammen for å  skape de beste
muligheter for å drive næringsvirksomhet

  • Økt synliggjøring i nærmiljøet

  • Annonseplass i magasin

  • Nettverksbygging og B2B-muligheter

  • Bli involvert og hold deg oppdatert på aktiviteter i Sør-Varanger

  • Være med på å bygge Sør-Varanger til å bli et enda mer attraktivt sted å drive næring!