Kirkeneskortet II.JPG
MG5A7944.jpg
Kirkeneskortet II.JPG

Handels- og Serviceforening
Sør-Varanger

Vår visjon
Vi skal styrke Sør-Varangers posisjon som regionens viktigste senter for handel og service virksomhet.

Kirkeneskortet II.JPG
Kirkeneskortet II.PNG

Om foreningen

Våre hovedoppgaver:

 • Være talerør for handels- og servicenæringen og jobbe for at rammebetingelsene for disse er best mulig.

 • Skape arenaer hvor våre medlemsbedrifter kan utvikle sine nettverk, samt få faglig og sosialt påfyll.

 • Sørge for at Sør-Varanger profileres og oppleves som et attraktivt handelsområde for både kunder og til å drive næring i.

 • Sikre samarbeid mellom alle de forskjellige aktørene som skaper aktivitet ved arrangementer for kommunen

 

 

Medlemsfordeler:

 • Økt synliggjøring i nærmiljøet

 • Annonseplass i magasin

 • Nettverksbygging og B2B-muligheter

 • Bli involvert og hold deg oppdatert på aktiviteter i
  Sør-Varanger

 • Være med på å bygge Sør-Varanger til å bli et enda mer attraktivt sted å drive næring!

veivalg.PNG

Målet med etablering av foreningen

Målet med en slik etablering er
 

 • Styrke lønnsomhet og konkurransekraft for lokale virksomheter

 • Bidra til at Kirkenes og Sør-Varanger fremstår som det dedikerte handelssentrum i regionen, herunder målrettet innsats mot både russisk og finsk marked, i tillegg til å tilrettelegge for økt handel mot omkringliggende kommuner.

 • Styrke kompetanse hos medlemsbedrifter knyttet til målrettede og målbare kompetansetilbud

 • Styrke kommunikasjon og samarbeid mellom næringslivsaktører og lokalt kultur- og reiseliv

 • Talerør mot offentlige reguleringsmyndigheter

 • Samordnet aktør knyttet til arrangementer i Sør-Varanger med fokus på handels og servicenæringens tilbud i kombinasjon med kultur- og reiselivs aktiviteter.

Kompetanse

undervisning2.PNG

Foreningen vil arbeide for å tilby kompetansegivende kurs og gjennomføring av seminarer overfor sine medlemmer. Dette basert på uttrykte behov. Gjennom å tilby denne type tjeneste gjennom foreningen vil dette gi prisgunstige priser samt opplegg tilpasset lokale behov.

Spesialtilbud overfor medlemmer

Foreningen vil arbeide for særlige gode betingelser overfor medlemmer basert på å forhandle frem "pakker" fra  leverandører, som eksempelvis

 • Bank/Forsikring

 • Markedsføring digitale medier
 • Interne medlemsrabatter

 • Annet

handshake.PNG

Faggrupper 

Som del av foreningens arbeid er det aktuelt å dele inn medlemmene i faggrupper som inviteres til å arbeide sammen for å fremme de enkelte virksomheter og deres kompetanse og grunnlag for drift. Basert på resultat av et slikt arbeid vil foreningen videreføre tanker og ideer som del av det totale arbeid.

samarbeid.PNG

“For å lykkes med å skape en forening til beste for næringslivet i Sør-Varanger må vi skape engasjement og resultater. Det er vårt hovedmål”

Kontakt HSSV-
Handels- og Service Forening Sør-Varanger

Din forepørsel er sendt